SK | EN
EkoSymbióza
Občianske združenie

Aktuality

Spolupráca pri žiadosti o NFP - Zvýšenie prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

01.05.2019

V roku 2019 sme sa zúčastnili spolu s mestom Želiezovce na získaní nenávratného finančného príspevku v projekte Zvýšenie prepravnej kapacity nemotorovej dopravy a prepravnej kapacity. Mesto Želiezovce získalo približne 1000 000 na vybudovanie cyklistických trás vo svojom katastrálnom území.

Spolupráca na získaní výzvy na predkladanie žiadosti o NFP - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

01.02.2017

počas rokov 2017-2019 sme pomohli mestu Želiezovce získať žiadosť o NFP na projekt Telocvičňa Želiezovce- zníženie energetickej náročnosti budovy v hodnote takmer 700 000€

Plánovaná výzva na predkladanie žiadostí o NFP - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

21.10.2016

V mesiaci október bude vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP - zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Výzva patrí pod operačný program Kvalita životného prostredia, poskytovateľom pomoci je Ministerstvo životného prostredia SR. Výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 150 miliónov EUR. Oprávnenými prijímateľmi sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, verejnoprávne inštitúcie, obce, mestá a samosprávne kraje. Oprávneným miestom realizácie je celá SR s výnimkou Bratislavského kraja. Ekosymbioza-vyzva_ENB.pdf

Konferencia - Energetická efektívnosť v samosprávach

29.04.2016

Ekosymbióza, o.z. organizovala dňa 26.04.2016 v Nitre odbornú konferenciu "Energetická efektívnosť v samosprávach". Prezentácie z konferencie nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Zber udajov pre projekty verejneho osvetlenia

29.04.2016

Zber udajov pre projekty verejneho osvetlenia.pdf

Meranie fotometrickych parametrov verejneho osvetlenia v praxi

29.04.2016

Meranie fotometrickych parametrov verejneho osvetlenia v praxi.pdf

Tepelne cerpadla

29.04.2016

Tepelne cerpadla.pdf

Moznosti financovania obnovy verejnych budov

29.04.2016

Moznosti financovania obnovy verejnych budov.pdf

EPC financovanie

29.04.2016

EPC financovanie.pdf

07.01.2016

V najbližších dňoch uverejníme informáciu o pripravovaných seminároch ohľadom využívania opatrení na zlepšovanie účinnosti pri spotrebe energií.

07.01.2016

Naše občianske združenie pomohlo v roku 2015 viacerým obciam a mestám pri vypracovaní a podaní úspešnej žiadosti o NFP.

Počet schválených žiadostí k výzve na modernizáciu osvetlenia v obciach a mestách, vyhlásenou MHSR

10.12.2015

Dňa 10.12.2015 MHSR aktualizovalo informáciu o disponibilnom zostatku finančných prostriedkov. Stav schvalenych ziadosti.pdf

Výzva MH SR na modernizáciu osvetlenia pre obce a mestá

30.04.2015

Dňa 30.4.2015 Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na modernizáciu osvetlenia pre obce a mestá. Ekosymbioza-ponuka.pdf

Dotácie MH SR pre mestá a obce na modernizáciu verejného osvetlenia

24.04.2015

Dotacie MH SR pre mesta a obce na modernizaciu verejneho osvetlenia.pdf

Aktualitka nova web stranka

14.04.2015

Spustili sme novu webstranku www.ekosymbioza.sk

Prečo je dôležité správne svietiť?

30.03.2015

Preco je dolezite spravne svietit.docx.pdf