SK | EN
EkoSymbióza
Občianske združenie

Galéria

Vývoj a výskum v oblasti verejného osvetlenia
08.03.2019 Hviezdoslavov

Inštalácia energetický efektívneho ostrovného osvetlenia priechodu pre chodcov vyvinuté EkoSymbiozou, o.z.

Konferencia "Energetická efektívnosť v samosprávach"
26.04.2016 Nitra

Dňa 26.04.2016 Ekosymbióza, o.z. organizovala v Nitre odbornú konferenciu "Energetická efektívnosť v samosprávach".

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia
11.01.2016

Naše občianske združenie v roku 2015 pomohlo pri úspešnom vypracovaní žiadostí o NFP k výzve MHSR vo viacerých obciach a mestách.

Modernizácia tepelného hospodárstva
11.01.2016

Pohľad na vonkajšie jednotky a vnútorné jednotky v kotolni.

Ulita - slávnostne otvorila športové ihrisko
24.04.2015

Ostrovné solárne LED osvetlenie v Bratislave na ihrisku v Kopčanoch

Modernizácia osvetlenia, odpadové a tepelné hospodárstvo
27.03.2015 Mochovce

Prednáška Modernizácia osvetlenia, odpadové a tepelné hospodárstvo na stretnutí združenia obcí Mochovsko