SK | EN
EkoSymbióza
Občianske združenie
Verejné osvetlenie Tepelné hospodárstvo Environmentálny manažment

Naše aktivity

V jednotlivých oblastiach, na ktoré sa v rámci našej činnosti zameriavame, sa venujeme nasledujúcim aktivitám:

Pri uskutočňovaní vzdelávacích programov a poradenstva spolupracujeme s poprednými odborníkmi z akademického sveta (napr. FEI STU) aj z praxe (výrobcovia technológií, dodávatelia služieb, energetickí auditori, atď.).