SK | EN
EkoSymbióza
Občianske združenie

O nás

EkoSymbióza je občianske združenie, ktorého poslaním je: (1) zvyšovať povedomie o spotrebe energií, (2) vzdelávať a robiť osvetovú činnosť zameranú na využívanie opatrení na zlepšovanie účinnosti pri spotrebe energií (3) vzdelávať o nových trendoch a projektoch v oblasti environmentálneho manažmentu. V neposlednom rade sa EkoSymbióza venuje výskumu, vývoju a vedecko-technickým službám v oblasti prírodných a technických vied.

Svoju činnosť zameriavame najmä na samosprávy a verejný sektor, kde sa venujeme predovšetkým týmto oblastiam:

Členovia