SK | EN
EkoSymbióza
Občianske združenie

Plánované podujatia

Na jeseň v roku 2019 plánujeme školenie o novinkách v oblasti enviromentálneho manažérstva a obnoviteľných zdrojov energie. O presnom termíne budeme informovať na našej web stránke