SK | EN
EkoSymbióza
Občianske združenie
Verejné osvetlenie Tepelné hospodárstvo Environmentálny manažment

Tepelné hospodárstvo

Podpora pre projekty využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na zabezpečenie tepelného hospodárstva vo verejných budovách a bytových domoch:


Výsledky projektov modernizácie tepelného hospodárstva: