SK | EN
EkoSymbióza
Občianske združenie

Veda, výskum a vzdelávanie.

Energeticky efektívne autonómne osvetlenie priechodu pre chodcov

V roku 2018 sme v obci Hviezdoslavov implementovali inovačnú technológiu energeticky efektívneho autonómne osvetlenia priechodu pre chodcov. Takéto autonómne osvetlenie je vhodné do oblastí, kde nie je dostupná elektrická sieť. Výhodou tejto technológie zlepšenie osvetlenia priechodu pre chodcov, čím je zabezpečená ochrana účastníkov cestnej premávky. Aktuálne stále pracuje na vylepšení tejto technológie a jej rozšírení.